webdesign.date

bedrijfsinfo | company info

disclaimer


Deze website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Webdesign Date. Het is niet toegestaan om de website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Webdesign Date. De inhoud van deze website alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Webdesign Date op internet, is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die door Webdeisgn Date wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Webdesign Date behoudt zich het recht om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren. Hoewel alles in het werk wordt gesteld om misbruik te voorkomen, is Webdesign Date niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. Webdesign Date sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website of andere uitingen van Webdesign Date op internet.


privacy


De website van webdesign.date gebruikt functionele cookies van google analytics om inzicht te krijgen in het gebruik van de website en deze beter te laten functioneren. Er worden geen tracking cookies gebruikt.


(placeholder)

Previous